112-DAGEN UPPMÄRKSAMMAR SÄKERHETEN I VARDAGEN

112-dagen är de finländska säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen. Vi vill fästa finländarnas uppmärksamhet vid hur skador och olycksfall kan förebyggas i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden – det är fråga om små vardagliga handlingar och val med vilka var och en kan förbättra säkerheten för sig själv och sina närmaste.

Huvudtemat för nästa 112-kampanjvecka 5–11.2.2018 är att bry sig om: hur var och en av oss kan sköta om säkerheten för oss själva och våra närmaste.
Under kampanjveckan kan vem som helst – privatpersoner, fritidsgrupper eller organisationer – arrangera ett 112-evenemang på sin ort och förmedla viktig säkerhetsinformation. 112-dagen är också en påminnelse om nödnumret 112 och hur man använder det på rätt sätt. Nödnumret 112 fungerar i alla EU-länder.

De drivande krafterna bakom 112-dagens kampanj är polisen, räddningsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket, social- och hälsovårdsministeriet samt inrikesministeriet. Kampanjens mål är att göra Finland till Europas tryggaste land.