MEDIA

112-dagen är de finländska säkerhetsaktörernas gemensam riksomfattande kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen. 112-dagen firas den 11 februari, men kampanjen pågår hela den föregående veckan.

Huvudtemat för nästa 112-kampanjvecka 5–11.2.2018 är att bry sig om: hur var och en av oss kan sköta om säkerheten för oss själva och våra närmaste.

Begäran om intervjuer i anslutning till kampanjen kan riktas till ordföranden för 112-dagens styrgrupp eller till de talespersoner som representerar organisationerna som står bakom kampanjen.

ORDFÖRANDEN FÖR 112-DAGENS STYRGRUPP

Nödcentralsverket
Katri Kalliomäki, informatör
tfn 0295 481 253
katri.kalliomaki at 112.fi

TALESPERSONERNAS KONTAKTUPPGIFTER

Maija Peltokangas
Räddningsöverinspektör
Inrikesministeriets räddningsavdelning
 
Olli Saarsalmi
Överingenjör
Social- och hälsovårdsministeriet
 
Arja Sundström
Överinspektör
Polisstyrelsen
 
Seppo Häkkinen
Sjöräddningsexpert
Gränsbevakningsväsendet
 
Pauliina Kopra
Ledande brandinspektör
Säkerhetstjänster

Du hittar arrangörernas kontaktuppgifter i listan over evenemang..