FÖR EVENEMANGSARRANGÖRER

ARRANGERA ETT EVENEMANG PÅ DIN ORT PÅ 112-DAGEN!

Under kampanjveckan 5–11.2.2018 kan vem som helst på sin ort arrangera ett evenemang som förbättrar säkerheten i vardagen.

Den här gången är huvudtemat för 112-dagen att bry sig om: hur var och en av oss kan sköta om säkerheten för oss själva och våra närmaste. Vi kan hjälpa andra människor att undvika faror eller få hjälp i nödsituationer bland annat genom att

  • kontrollera brandsäkerheten i far- och morföräldrarnas bostad
  • uppmana den som beger sig ut på isen att rusta sig med räddningsutrustning
  • hjälpa såväl åldringar som yngre att undvika halkning
  • sprida kunskap om appen 112 Suomi som kan laddas ned i telefonen och
  • ringa nödnumret om vi misstänker att någon blir utsatt för våld.

Både stora och små lokala evenemang är mycket välkomna med i kampanjen. Du och din organisation, förening, klubb, skola eller fritidsgrupp kan använda ert specialkunnande i 112-dagens evenemang.

Dessutom är evenemanget ett utmärkt tillfälle att presentera er verksamhet för ny publik. Programmet har inte begränsats på något sätt – bara det får människorna att fundera på hur man kan identifiera och förebygga farliga situationer och fungera rätt i nödsituationer.

Vi har sammanställt goda tips och kommunikationsmaterial för att göra det lättare för er att arrangera ert evenemang:

Läs tipsen om hur du arrangerar ett evenemang

Använd kommunikationsmaterialet för 112-dagen

Anmäl ditt evenemang