FEM TIPS FÖR EN SÄKRARE VARDAG

SLÄPP INTE KOMPISEN UT PÅ ISEN UTAN ISPIGGAR

Gör vardagen säkrare och hjälp andra att förutse riskerna. Se till att den som ska ut på isen åtminstone är försedd med isdubbar, ryggsäck förpackad så att den flyter samt mobiltelefon i vattentät förpackning. Dessutom är det bra att ta med sig ett rep, en visselpipa och en hypotermipåse eller ett ombyte. En torrdräkt är en bra investering för den som ofta rör sig på isen.

Läs mer:

http://www.viisaastivesilla.fi/etusivu
http://www.raja.fi/anvisningar/rad_for_personer_som_ror_sig_pa_isen

UNDERRÄTTA ALLA OM APPEN 112 FINLAND

Gör vardagen säkrare och hjälp andra att förutse riskerna. Berätta för din familj och dina bekanta om appen 112 Finland. Visa för dem hur den laddas ned i en smarttelefon och hur man använder den i ett nödläge. Appen påskyndar hjälpen, då den exakta positionen för den som ringer upp automatiskt förmedlas till nödcentralen.

Ladda avgiftsfritt ned 112 Finland i appbutiken.

App Store (iPhone)
Google Play (Android)
Microsoft® Store (Windows)

SLUT INTE ÖGON OCH ÖRON FÖR VÅLDET

Att bry sig om är detsamma som att våga ingripa. Om du ser eller hör något som tyder på att någon – bekant eller obekant – utsätts för våld, ska du inte tveka. Ring nödnumret 112. Vi har alla rätt till hjälp i en nödsituation.

Läs mer:

http://www.poliisi.fi/brott

TA HAND OM BRANDSÄKERHETEN HOS MORMOR

Gör vardagen säkrare och hjälp andra att förutse riskerna. Kontrollera brandsäkerheten i seniorens hem: Fungerar brandvarnaren? Syns adressnumret till vägen? Är de elektriska ledningarna och anordningarna i gott skick? Är säkerheten i köket i skick? Är spisen försedd med spisvakt? Är utrymningsvägen från bostaden hinderfri?

Läs mer:

http://pelastustoimi.fi/turvatietoa
http://www.spek.fi/Pa-svenska

GE BRODDAR SOM VÄNDAGSGÅVA

Gör vardagen säkrare och hjälp andra att förutse riskerna. Fallolyckor får ofta allvarliga följder – i synnerhet för äldre personer. Gör en verklig väntjänst och se till att både gamla och unga rör sig säkert i halt väglag. Dubbar på skor och isdubbar på gångstavar eller promenadkäpp hjälper oss att hålla balansen. Hemma kan man förbättra säkerheten exempelvis med stödhandtag, räcken och mattor med halkskydd samt genom att hålla passagerna hinderfria.

Läs mer:

http://www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa/

LADDA NER BROSCHYREN