TACK TILL DELTAGARNA I 112-DAGEN – VI SES IGEN I FEBRUARI 2019

112-dagen är säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen. Vi vill fästa finländarnas uppmärksamhet vid förebyggande av olyckor och skador i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. Tack till evenemangsarrangörerna och deltagarna 2018 – 112-dagen firas åter i februari 2019.

FEM BRA TIPS FÖR EN SÄKRARE VARDAG

Har du, din familj och dina bekanta redan telefonappen 112-Suomi som gör det snabbare att få hjälp? Är mormors bostad brandsäker? Gör vardagen säkrare och hjälp andra att förutse riskerna. 

» Läs säkerhetstipsen (på finska)

VAD 112-DAGEN?

112-dagen är säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen. Kampanjens syfte är att uppmärksamma hur skador och olycksfall kan förebyggas i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. En säker vardag skapas genom små vardagliga handlingar med vilka var och en kan förbättra säkerheten för sig själv och sina närmaste.

Den egentliga 112-dagen firas den 11 februari, men kampanjen pågår hela veckan 5–11.2.2018. Huvudtemat år 2018 är att bry sig om.