PIENILLÄ TEOILLA ON SUURI VAIKUTUS
Kaikenikäisille suomalaisille lähes 80 % vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona tai vapaa-ajalla. Iäkkäillä kaatumiset ja pienetkin kotitapaturmat johtavat monesti lääkärikäynteihin ja toimintakyvyn heikentymiseen. Iäkkään läheisen arjen turvallisuutta voi kohentaa huomattavasti, kun kiinnittää huomiota kodin turvallisuuteen. Pienten muutostöiden lisäksi on oleellista, että iäkkään kunto ja toimintakyky on hyvä, sillä ne edesauttavat turvallista arkea.

Tarkista iäkkään läheisesi kodin turvallisuus näiden materiaalien avulla:

Täältä löydät tarkistuslistan kotitapaturmien ehkäisyyn iäkkäille ja heidän omaisilleen.

Tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen materiaaleja tapaturmien ehkäisyyn.

HUOMIO PALOTURVALLISUUTEEN

Asumisen turvallisuuden yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota myös kodin paloturvallisuuteen. Onko kotona toimiva palovaroitin ja tarkistetaanko sen toiminta säännöllisesti? Onko reitti ulos tulipalon sattuessa selkeä ja esteetön? Entä olisiko keittiössä hyvä olla liesivahti?

Tee oma paloharjoitus kätevästi netissä Paloturvallisuusviikon sivuilla.

KAATUMISTEN EHKÄISEMINEN

Ikä on suurimpia kaatumisille altistavia tekijöitä – iäkkäiden tapaturmista 80 % on kaatumisia, liukastumisia tai putoamisia. Valtaosa näistä tapaturmista tapahtuu kotona sisällä tai kotipihassa. Kaatuminen on myös yleisin tapaturmaisen kuoleman syy yli 65-vuotiailla – kuolemaan johtaneista kaatumisista 90 % tapahtui iäkkäille. Omaisten rooli kotona asuvien iäkkäiden kaatumisten ehkäisemisessä on merkittävä.

Tee ainakin nämä:

  • Poista liikkumista hankaloittavat matot ja huonekalut kulkureiteiltä.
  • Järjestä kotiin riittävä valaistus – myös yöllä.
  • Suunnittele ulkona liikkuminen oman kunnon ja sään mukaan: käytä liukkaalla kelillä aina liukuesteitä kengissä.
  • Vältä kiirettä ja ruuhka-aikoja asiointimatkoilla.
  • Huollata apuvälineet säännöllisesti.

Ota liikunnan tarve ja kaatumisriski puheeksi iäkkään läheisen kanssa. Sovi myös päivittäisestä yhteydenpidosta iäkkään läheisen kanssa. Kannattaa myös keskustella, olisiko turvapuhelin tai hälytinlaite sopiva lisäturvan tuoja.

Täältä löydät Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -oppaan, joka on tarkoitettu iäkkäiden parissa koti- ja laitoshoidossa työskenteleville ammattilaisille.

SÄÄNNÖLLINEN LIIKUNTA HELPOTTAA ARKISIA PUUHIA

Liikunta hidastaa monia iän tuomia muutoksia ja tekee arjesta turvallisempaa, kun toimintakyky on hyvä. Liikunta hidastaa myös muistin ja siihen liittyvien toimintojen heikentymistä.

Iäkkäille sopivia jumppaohjeita löytyy Vanhustyön keskusliiton sivuilta.

Lue UKK-instituutin tietopaketti ikääntyneiden liikunnasta. 

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kotitapaturmien ehkäisykampanja, Paloturvallisuusviikko, UKK-instituutti ja Vanhustyön keskusliitto.